نرم افزار RayMan جهت محاسبه آسایش اقلیمی

نرم افزار RayMan جهت محاسبه آسایش اقلیمی
در این پست می‌خوانید:

نرم افزار RayMan از جمله نرم افزار کاربردی در زمینه میکروکلیمای شهری است که جهت محاسبه هرگونه فعالیت مربوط به آسایش اقلیمی انسان کاربرد دارد و مدل‌های MEMI به وسیله آن قابل استخراج می‌باشد.

به وسیله نرم افزار RayMan می‌توان مدل‌های MEMI همچون PMV ، PET و SET را استخراج نمود که جهت بررسی آسایش اقلیمی محیط کاربرد دارد.

مدل ريمن ابتدا توسط ماتزاراکيس (Matzarakis) ابداع شد و سپس توسط انجمن مهندسان آلمان (VDI) در سال 1998 توسعه داده شد. اين مدل شار تابش را در محيط‌های ساده و پيچيده و بر مبنای چند پارامتر مختلف شامل دما، رطوبت، سرعت باد و تابش موج بلند و کوتاه خورشيدی محاسبه می‌کند. در نهايت اين مدل دمای تابشی خورشيد را بر روی بالانس انرژی انسان در يک فعاليت نرمال با پوشش عادی تخمين می‌زند. خروجی مدل می‌تواند برای شاخص‌های حرارتی و آسايش بيوکليماتيک مثل دمای معادل فيزيولوژيک (PET)، دمای مؤثر استاندارد (SET) و يا ميانگين دمای پيش‌بينی شده در نظرسنجی (PMV) به کار برده شود.

این سه شاخص از جمله مهمترین شاخص‌های فیزیولوژی-دما محسوب می‌شوند که علاوه بر مطالعات مربوط به برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در تعیین مولفه حرارتی میکروکلیماهای شهری و مطالعات مربوط به آب و هواشناسی توریسم نیز کاربرد دارد.

متغیرهای مورد استفاده در مدل و نرم افزار RayMan :

1- متغیرهای موقعیتی همچون: طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع.

2- متغیر زمان شامل روز و ساعت

3- متغیرهای هواشناسی شامل:

  • دمای هوای خشک (سانتی‌گراد)
  • فشار بخار آب (هکتوپاسکال)
  • رطوبت نسبی (درصد)
  • سرعت باد (متربرثانیه)
  • میزان ابرناکی (اکتا)

4- متغیرهای فردی شامل قد، وزن، سن و جنسیت

5- متغیرهای مربوط به نوع پوشش و فعالیت

همراه با نرم افزار RayMan یک فایل راهنمای انگلیسی نیز برای دانلود قرار داده شده است.

نرم‌افزار Portable بوده و بدون نیاز به نصب می‌باشد.

جعبه دانلود فایل۱ فایل
نرم افزار RayMan
گزارش خرابی لینک دانلود
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید