استانداردهای شهرسازی

استانداردهای شهرسازی شامل اصول و قواعد پیشنهادی در زمینه‌های مختلف شهرسازی و برنامه‌ریزی و طراحی شهری است که مناسب‌ترین شرایط را به لحاظ کمی و کیفی فراهم می‌کنند.

استاندارد مدرکی است دربرگیرنده مجموعه الزامات و مشخصات مصوب و نیز راه‌حل‌های محدود برای رفع نیاز و یا مشکل عدم هماهنگی، که تأمین‌کننده منافع طرف‌های ذی‌نفع است. این مدرک به منظور استفاده مکرر یا پیوسته در طول یک دوره زمانی مشخص توسط تعداد قابل ملاحظه‌ای از طرف‌های ذی‌نفع، تهیه می‌شود. استانداردهای شهرسازی نیز مانند سایر استانداردها بایستی مبتنی بر نتایج مستحکم علمی، فناوری و تجربی باشند و در جهت پیشبرد مزایای مطلوب اجتماعی بکار گرفته می‌شود.

استانداردسازی عمل ایجاد مقرراتی است برای استفاده عمومی و مکرر باتوجه به مشکلات بالفعل و بالقوه که هدف از آن دستیابی به میزان مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص است. این عمل شامل تدوین، نشر و اجرای استاندارد است و به عبارت دیگر، فرآیند برقراری توافق عمومی بر روی معیارهای مهندسی، اصطلاحات، اصول، مواد، اقلام، فرآیندها، تجهیزات، قطعات، زیرمجموعه‌ها و مجموعه‌ها در جهت دستیابی به بیشترین یکنواختی در خدمات و محصولات می‌باشد.