نرم افزارهای شهرسازی - نوشهرسازی

نرم افزار RayMan جهت محاسبه آسایش اقلیمی

نرم افزار RayMan جهت محاسبه آسایش اقلیمی

نرم افزار Copeland جهت محاسبه مقایسه زوجی

نرم افزار Copeland جهت محاسبه مقایسه زوجی

دانلود نرم افزار سوپر دسیژن Super Decision

دانلود نرم افزار سوپر دسیژن Super Decision

در بخش نرم افزارهای شهرسازی به معرفی نرم‌افزارهای مختلف در حوزه شهرسازی پرداخته شده است و در کنار دانلود نرم‌افزار به ارائه آموزش‌های کوتاه و کاربردی از آن می‌پردازیم.

استفاده از کامپیوتر در شهرسازی به طور گسترده به اوایل دهه 1980 میلادی و همزمان با آغاز دوران برنامه‌ریزی دموکراتیک باز می‌گردد. به گونه‌ای که در سال 1989 نخستین کنفرانس بین‌المللی کاربرد کامپیوتر در شهرسازی با هدف بررسی تأثیر کامپیوتر، آمار و ریاضیات و مدلسازی در شهرسازی و در زمینه‌های برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت شهری در هنگ‌کنگ برگزار گردید.

امروزه نرم افزارهای رایانه ای یکی از مهم ترین ابزارهای کمکی مهندس شهرسازی است که یاریگر او در رسیدن به اهدافش می باشد. اگر به بررسی اجمالی آگهی های استخدامی مهندسشهرسازی بپردازید، متوجه خواهید شد اکثر کارفرماها، شرکت ها و سازمان ها یکی از شرایط جذب مهندس شهرسازی را تسلط بر نرم افزارهای مربوط به حوزه مهندسی شهرسازی قرار داده اند.