نظریه پردازان شهری - نوشهرسازی

فرانسوا شارل فوریه و آرمانشهر فالانستر (Charles Fourier)

فرانسوا شارل فوریه و آرمانشهر فالانستر (Charles Fourier)

رابرت اوئن (Robert Owen) و آرمانشهر نیوهارمونی

رابرت اوئن (Robert Owen) و آرمانشهر نیوهارمونی

سن سیمون Saint Simon (کلود آنری دو رووروا)

سن سیمون Saint Simon (کلود آنری دو رووروا)

در بخش نظریه پردازان شهری کلیه متخصصینی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه‌های مختلف شهرسازی نظریه‌پردازی کرده معرفی شده و نظریات ایشان بیان می‌شود.

این مطالب معمولاً در قالب مبحث سیراندیشه‌ها در شهرسازی مطرح می‌شوند. در اینجا نیز کلیه این نظریه‌پردازان از قدیم تا کنون معرفی شده و در کنار بررسی اجمالی از زندگینامه آنها به معرفی آثار و نظریات ایشان و نقد و بررسی آنها پرداخته شده است. مطالب یا به صورت متنی و یا به صورت ارائه‌های دانشجویی در فرمت PDF و پاورپوینت می‌باشند.