قوانین و آیین نامه شهرسازی

قوانین و آیین نامه شهرسازی شامل قوانین رسمی است که توسط نهادهای مختلفی از جمله مجلس شورای اسلامی، شورایعالی شهرسازی و معماری و ... به تصویب رسیده است. در این بخش قوانین و آیین نامه های مرتبط با شهرسازی همراه با مواد و تبصره‌ها، اصلاحات آنها آورده شده است.

قانون، یکی از اصطلاحاتی است که در حقوق کاربرد زیاد دارد و در کتب لغت چنین معنا کرده‌اند:

  • رسم، قاعده، روش، آیین.
  • امری است کلی که بر همه جزئیاتش منطبق می‌گردد و احکام جزئیات از آن شناخته می‌شود
  • قاعده‌ای است که مقامات صلاحیت دار آن را وضع و ابلاغ می‌کنند.

در زمان حاضر استعمال این کلمه در حقوق بسیار گسترش یافته است. به گونه‌ای که اگر این کلمه مطلق و بدون مضاف‌الیه آورده شود، معنای حقوقی آن به ذهن متبادر می‌شود. برای استعمال در غیرموارد حقوقی باید مضاف‌الیه آن آورده شود. مانند قانون جاذبه، قانون تنازع بقا و ...

آنچه که از معنای حقوقی قانون فهمیده می‌شود، عبارت است از: قواعد لازم‌الاجرا و دارای ضمانت اجرایی مشخص در هر جامعه و به عبارت دقیق‌تر: قانون به معنای عام کلمه مجموعه قواعد الزام‌آور مصوب مقامات صلاحیت‌دار است و شامل تصویب‌نامه، آیین‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، مقررات خلافی و کلیه مسائلی می‌شود که درباره آن مقامی به نام جامعه مقرراتی را وضع نموده است. قانون به معنای خاص کلمه مفهوم فنی و مخصوص به خود دارد و در رژیم‌های مبتنی بر قانون اساسی به مفهوم مصوبات پارلمان است.

قانون شهرداری ها

قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن

قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن

قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

قانون اصلاح قانون توسعه معابر

قانون نوسازی و عمران شهری

قانون اراضی شهری

قانون زمین شهری

آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری

قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران

آیین نامه لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن

آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

قانون ایجاد شهرهای جدید

آیین نامه قانون ایجاد شهرهای جدید

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار